ยินดีต้อนรับสู่...องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม www.waengdong.go.th บริหารงานโดย นายดำรง บุปผาทาโน นายก อบต.แวงดง

สำนักปลัด


นายจักรกริช เชาระกำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

ข้อมูลสภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
1.สภาพทั่วไป


   1.1 ที่ตั่ง 
    องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่ของอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีระยะทางจากที่ว่าการอำเภอยางสีสุราชกับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง ประมาณ 12 กิโลเมตร

     ทิศเหนือ ติดตำบลนาภู ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช 
    ทิศใต้ ติดตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลพุทธไธสง อำเภอพุทธไธสง
     ทิศตะวันออก ติดตำบลสร้างแซ่ง อำเภอยางสีสุราช
    ทิศตะวันตก ติดตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
 

   1.2 ที่ตั่ง

   องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง  อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อที่ประมาณ 32,345 ไร่หรือ 51.2 ตารางกิโลเมตร

   1.3 ภูมิประเทศ
 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับกับพื้นที่ดินซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางทิศตะวันตก ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ บางส่วนมีพื้นที่ดินเค็ม ในพื้นที่ของตำบลแวงดงมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือห้วยลำพังชูไหลผ่านด้านด้านตะวันตกและลำคลองอีก 4 สายคือ คลองห้วยกอก คลองกุดโดน คลองทุ่งมื่น คลองหนองหมู และแหล่งน้ำที่ทางส่วนราชการจัดทำไว้ให้

 

  1.4 จำนวนหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง เต็มทั้งหมู่บ้าน 19 หมู่ จำนวน 1,634 ครัวเรือน

   1.5 ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 6,790 คน แยกเป็นชาย 3,381 คน หญิง 3,409 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 132.61 ต่อตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรแต่ละหมู่บ้านในตำบลแวงดง (ข้อมุล ณ.มีนาคม 2559)


ฝ่ายบริหารนายดำรง บุปผาทาโน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

เข้าระบบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้24
สถิติเมื่อวาน170
สถิติทั้งสัปดาห์811
สถิติทั้งเดือน2826
สถิติรวมทั้งหมด472620

Visitor Info : Unknown - Unknown วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

จำนวนผู้เข้าชมขณะนี้
Guests : 10 guests online Members : No members online

ข่าวล่าสุด

Footer

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

Copyright © 2020. All Rights Reserved.