ยินดีต้อนรับสู่...องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม www.waengdong.go.th บริหารงานโดย นายดำรง บุปผาทาโน นายก อบต.แวงดง

สำนักปลัด


นายจักรกริช เชาระกำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

บุคคลากรสมาชิกสภา

สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

  p202  
  นายทองลี  สุทธิประภา   
  ประทานสภา  
     p206-m3b
นายบรรจง  ตะโหนด   นางถนอม  ตันเล
รองประทานสภา   เลขานุการสภา
 
   
     สมาชิกสภา อบต.แวงดง  
 
นายสมชาย จันทรเทพ   นางจันฉาย จันทรเทพ
สอบต.หมู่ 1  
สอบต.หมู่ 1
 
นางสาวพินยุภา สุโพธิ์   นายบดินทร์ ซ้ายก่า
สอบต.หมู่ 2   สอบต.หมู่ 2
p206-m3a   p206-m3b
นางวิลาวัลย์ ยมภักดี   นางถนอม ตันเล
สอบต.หมู่ 3   สอบต.หมู่ 3
p207-m4a   p207-m4b
นายสังคม บุราณรักษ์   นายสุขสัน ปะถานะ
สอบต.หมู่ 4   สอบต.หมู่ 4
p208-m5a   p208-m5b
นางสาวภัสริญ รอดสุโข   นายเคน สายสุวรรณ
สอบต.หมู่ 5   สอบต.หมู่ 5
p209-m6a   p209-m6b
นางทองใส พลสีชา   นายคมสันต์ นามฤทธิ์
สอบต.หมู่ 6   สอบต.หมู่ 6
p202    
นายทองลี สุทธิประภา    นายอัมพร นามน้อย
สอบต.หมู่ 7   สอบต.หมู่ 7
p210-m8a    
นางรันชนาภรณ์ สมบัวคู่    
สอบต.หมู่ 8   สอบต.หมู่ 8
p211-m9a    
นายสังคม พรมจันทร์    นายอดุลย์ ภูบาลชื่น
สอบต.หมู่ 9   สอบต.หมู่ 9
p212-m10a    
นายสนธยา แหลมไธสง   นายบรรจง  ตะโหนด
สอบต.หมู่ 10   สอบต.หมู่ 10
 p213-m11a    p213-m11b
นายนรงค์ บรรเทา   นายเทพประทาน สมบูรณ์
สอบต.หมู่ 11   สอบต.หมู่ 11
p214-m12a    
นายสำเริง การะวิโก    
สอบต.หมู่ 12   สอบต.หมู่ 12
p215-m13a   p215-m13b
นายสร้อย ศรีบุญไชย   นายบุญหนา แก้วโลมา
สอบต.หมู่ 13   สอบต.หมู่ 13
p216-m14a   p216-m14b
นายจำปี ทิพย์โอสถ   นางอรกัญญา สารธิยากุล
สอบต.หมู่ 14   สอบต.หมู่ 14
p217-m15a   p217-m15b
นางสมควร กำแพงทอง   นายหนูแดง นามน้อย
สอบต.หมู่ 15   สอบต.หมู่ 15
 p218-m16a    
นายตวง เมืองแสน   นายประดิษฐ์
สอบต.หมู่ 16   สอบต.หมู่ 16
    p219-m17b
นายพนม แสไธสง   นางบังอร สิงบุดดี
สอบต.หมู่ 17   สอบต.หมู่ 17
p220-m18a    
นางชวันรัตน์ มากมน   นายปราการ กิจไธสง
สอบต.หมู่ 18   สอบต.หมู่ 18
p221-m19a   p221-m19b
นายจุล คงคุณ   นายพิสิฎฐ์ พลดร
 สอบต.หมู่ 19    สอบต.หมู่ 19

ฝ่ายบริหารนายดำรง บุปผาทาโน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

เข้าระบบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้24
สถิติเมื่อวาน170
สถิติทั้งสัปดาห์811
สถิติทั้งเดือน2826
สถิติรวมทั้งหมด472620

Visitor Info : Unknown - Unknown วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

จำนวนผู้เข้าชมขณะนี้
Guests : 9 guests online Members : No members online

ข่าวล่าสุด

Footer

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

Copyright © 2020. All Rights Reserved.