ยินดีต้อนรับสู่...องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม www.waengdong.go.th บริหารงานโดย นายดำรง บุปผาทาโน นายก อบต.แวงดง

สำนักปลัด


นายจักรกริช เชาระกำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

ราชกิจจาฯ ประกาศใช้ระเบียบฯ "ค่าตอบแทน อปพร."

ราชกิจจาฯ ประกาศใช้ระเบียบฯ "ค่าตอบแทน อปพร."

 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โดยในระเบียบนี้ ค่าใช้จ่าย หมายถึง เงินที่มอบให้แก่อาสาสมัครเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อาสาสมัคร หมายถึง อาสาสมัครการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

ซึ่งระเบียบนี้ กำหนดให้อาสาสมัคร ได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราต่อคนต่อวัน ดังนี้
- กรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จำนวน 100 บาท
- กรณีปฏิบัติหน้าที่เกิน 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 8 ชั่วโมง ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จำนวน 200 บาท
- กรณีปฏิบัติหน้าที่เกิน 8 ชั่วโมงขึ้นไป ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จำนวน 300 บาท

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครในสังกัด โดยให้คำนึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 โหลดเอกสาร

ฝ่ายบริหารนายดำรง บุปผาทาโน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

เข้าระบบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้41
สถิติเมื่อวาน123
สถิติทั้งสัปดาห์41
สถิติทั้งเดือน3008
สถิติรวมทั้งหมด456530

Visitor Info : Unknown - Unknown วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

จำนวนผู้เข้าชมขณะนี้
Guests : 3 guests online Members : No members online

ข่าวล่าสุด

Footer

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

Copyright © 2020. All Rights Reserved.